Listové pružiny – AKTUALITA 6:

Listové pružiny: Zatímco řada dnes samozřejmých technologií se do automobilů dostala postupně, náš Samík je prostě vrakouš starouš jak se patří a tak sedí na lisťácích. Po těch letech jsou listy unavenější. No a já [...]